பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் (BEL) நிறுவனத்தில் ‘Engineering Assistant(Trainee) and Technician’ விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostEngineering Assistant(Trainee) and Technician
Last Date21-09-2022
EmailAdvt. & Payment of application : rectmc@bel.co.in & Technical Support : belbng@jobapply.in
QualificationEngineering Assistant(Trainee) 3 years Diploma Engineering in Electronics &Communication
Technician : SSLC+ITI+ one year apprenticeship (OR) SSLC + 3 years National Apprenticeship Certificate Course
No of Posts21
Age28 years
SalaryRs.21,500/- 3% – Rs.82,000/-
Apply Modeonline
NotificationLink
WebsiteLink