தமிழ் நாடு மாநில ஈர நில ஆணையத்தில் பல்வேறு பணிக்கான பாணையிடங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostGIS Expert, Junior Consultant, Data Entry Operator, Legal Expert & Accountant
Last Date & Time07-07-2022 & 04.00 pm
AddressAdditional Principal Chief Conservator of Forests & Member Secretary,
Tamil Nadu State Wetland Authority,
Panagal Building,
Saidapet,
Chennai-600015.
No. of Vacancies15
QualificationM.Tech / Ph.D / MCA / ME / BCA / LLB / BL / CA / ICWA
SalaryRs.25,320 to Rs.70,000/-
Job Locationchennai
Apply ModeOffline
NotificationLink
WebsiteLink
=