தஞ்சாவூர் மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் யூனியன் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் 'Veterinary Consultant' பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன
PostVeterinary Consultant
Walk-In Interview Date17-08-2022
AddressADMINISTRATIVE OFFICE
THE THANJAVUR DISTRICT COOPERATIVE MILK PRODUCERS’ UNION LTD.,
NANJIKOTTAI ROAD, THANJAVUR.-613006
Contact No.04362-255379 / 9385679098
QualificationB.V.Sc.,& AH with Computer Knowledge Preferable
No. of Posts3
SalaryRs.43,000/-
Mode of SelectionInterview
Apply ModeOffline
NotificationLink
WebsiteLink