திண்டுக்கல் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் (DHS)  ‘பல்வேறு’பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostStaff Nurse, MLHP, Dental surgeon, Data Entry Operator, ANM, Dental Assistant, MPHW, RBSK Pharmacist, Audiologist, Speech Therapist, Physiotherapist, OT Assistant, Radio Grapher & Lab Technician
Last Date01-02-2023
AddressDindigul District Health Society,
Office of the Deputy Director Health Services,
Meenakshi Nayakkanpatti, Dindigul -624002
Emaildphdgl@nic.in
No of Posts71
Age35 to 50 years
Qualification8th std / Diploma / BDS / MDS / Degree / D.Pharm / B.pharm / B.Sc / DMLT
SalaryRs.30,000/- to Rs.85,000/-
Job LocationDindigul
Notification & Application FormLink
Apply ModeOnline
WebsiteLink