உயர்நிலை வன உயிரினப் பாதுகாப்பு நிறுவனம் (AIWC-Advanced Institute for Wildlife Conservation), தமிழ் நாடு வனத்துறையில் ‘Project Assistant’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostProject Assistant
Last Date & Time22/07/2022 , 05.00 hrs.
AddressA. Udhayan,
Additional Principal Chief Conservator of Forests and Director,
AIWC (R,T & E), Vandalur,
Chennai – 600048
Emailaiwcrte@gmail.com
QualificationM.Sc / M.Tech in Biotechnology/ Molecular Biology/ Genetics/ Genetic Engineering,
M.Sc in Wildlife Biology/ Zoology,
No. of Posts8
Age28 years
Job LocationChennai
SalaryRs. 20,000/- to Rs.25,000/-
Mode of SelectionInterview
Apply ModeOnline
NotificationLink
WebsiteLink