யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ‘External Inquiring Authorities’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostExternal Inquiring Authorities
Last Date18-04-2022
AddressUnion Bank of India
Union Bank Bhawan
9 th floor, 239, Vidhan Bhawan Marg,
Nariman Point, Mumbai – 400 021
Maharashtra
No of Vacancies10
Age65 years
SalaryRs.30,00/- to Rs.65,000/
Apply Modeoffilne
Selection Modeinterview
NotificationLink
WebsiteLink