மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தில் (MKU) ‘Guest Faculty’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன .

PostGuest Faculty
Last Date & Time09-06-2023 , 5.30
No. of Postsvarious
AddressThe Registrar
The Madurai Kamaraj University,
Madurai – 625 021
SalaryRs. 20,000/- to Rs.25,00/-
QualificationM.Sc / MA
Mode of Selection Interview
Job locationMadurai
Notification Link
Apply ModeOffline
WebsiteLink