மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தில் (MKU) ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன .

PostTechnical Assistant, Video Content Creators & Computer Programmer
Last Date & Time 29-05-2023 , 5.00 pm
Walk-In interview Date & Time31-05-2023 , 10.00 pm
AddressThe Director, Directorate of Distance Education (DDE),
Madurai Kamaraj University,
Palkalai Nagar, Madurai – 625 021
No. of Posts13
QualificationMCA / M.Sc. Computer Science / B.E. / B.Tech. in computer Science / Information Technology with the knowledge of networking
SalaryRs. 20,000/-
Mode of SelectionInterview
Job locationMadurai
Notification Technical Assistant , Video Content Creators & Computer Programmer
Apply ModeOffline
WebsiteLink