பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் ( Bharat Electronics Limited – BEL) நிறுவனத்தில் ‘Project Engineer-I & Trainee Engineer-I’ பணிக்கான விண்ணப்ப படிவங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

Post(i) Project Engineer-I
(ii)Trainee Engineer-I
Last Date15-12-2022
AddressThe Manager (HR&A), Bharat Electronics Limited,
Kotdwara, Pauri Garwhal, Uttarakhand – 246149
No. of Posts(i) Project Engineer-I : 19
(ii)Trainee Engineer-I : 15
Age(i) Project Engineer-I : 32 years
(ii)Trainee Engineer-I : 28 years
QualificationBE / B.Tech
Salary(i) Project Engineer-I : Rs.40,000 to 55,000/-
(ii)Trainee Engineer-I : Rs.30,000 to 40,000/-
Mode of SelectionWritten Test & Interview
Notification Link
Apply ModeOffline
WebsiteLink