பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில்(Punjab National Bank-PNB) பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostOfficer, Manager & Senior Manager
Last Date & Time11-06-2023
No. of Posts240
SalaryRs. 36,000/- to Rs.78,230/-
QualificationDegree / BE/ B.ech / ME / M.Tech / MCA / MBA / M.Com / PG Diploma
Mode of SelectionWritten Test / Personal Interview
Job locationAll Over India
Notification Link
Apply Modeonline
WebsiteLink