நீலகிரிமாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கத்தில் (DHS) ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostMedical Officer, Health Inspector Gr-II, Health worker / Support staff, Sector Health Nurse / Urban Health Manager, UHN, MMU Attender Cum Cleaner
Last Date & Time13-02-2023 & 5.00 pm
AddressThe Executive Secretary / Deputy Director of Health Services,
District Health Society,
38 Jail Hill Road,
O/o, Deputy Director of Health Services
Nilgiris District – 643001.
No of Posts8
Age35 to 45 years
SalaryRs. 8500/- to Rs. 60,000/-
Qualification10 th/ 12 th / Diploma / B.Sc Nursing / M.Sc Nursing / MBBS
Job LocationNilgiris
Notification & Application FormLink
Apply ModeOffline
WebsiteLink