கலை பண்பாட்டுத்துறை,அரசு கவின் கலை கல்லூரியில் ‘Unskilled Assistant’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostUnskilled Assistant
Last Date & Time12-07-2023, 5.45 pm
AddressThe Principal,
Government College of Fine Arts,
Melakavery Post,
Swamimalai Main Road,
Kumbakonam-612002
No. of Posts3
Qualification8th Std
Age18 years
SalaryRs.15,700/- to Rs.50,000/-
Job LocationKumbakonam
Mode of selectionInterview
Notification Link
Apply ModeOffline
WebsiteLink