மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தில் (Medical Services Recruitment Board-MRB) ‘Pharmacist’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostPharmacist
Last Date30-08-2022
No. of Posts889
QualificationA Diploma in Pharmacy or Bachelor of Pharmacy or Pharm. D
SalaryRs.35,400 – 1,12,400 (Pay Matrix Level-11)
Job LocationAll Over India
Mode of SelectionWritten Exam & Interview
Apply ModeOnline
NotificationLink
WebsiteLink