ஜவஹர்லால் முதுகலை மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் (Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research-JIPMER) பல்வேறு பணிக்கான பணியிடங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostResearch Associate and Data Entry Operator
Last Date 31-05-2023
Walk-in Interview Date 05-06-2023
AddressDepartment of Preventive and Social Medicine,
JIPMER, Pudhucherry – 605006
Contact Noesincdjipmer@gmail.com
No. of Posts2
QualificationB.Sc / +2
Age35 years / 45 years
Mode of SelectionWalk-In Interview
Job locationPudhucherry
Notification Link
Apply Modeoffline
WebsiteLink