விழுப்புரம் அரசினர் குழந்தைகள் இல்லத்தில் ‘Counsellor’ பணிக்கான விண்ணங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostCounsellor
Last Date & Time12-03-2023
AddressGovernment Children Home
surveyar Nagar, Salamedu
Vilupuram-605401.
Contact No.M: 9003010207 , 04146-294101
No of Postsvarious
SalaryRs.1000/- per sitting
QualificationPost Graduate
Job LocationVillupuram
Notification & Application FormLink
Apply Modeoffline
WebsiteLink