ரேடியோ வானியற்பியல் மையத்தில் (National Centre for Radio Astrophysics-NCRA)  ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostProject Engineer, Engineer Trainee, Technical Trainee & Administrative Trainee
Last Date31-05-2022
AddressAdministrative Officer,
NCRA-TIFR, Post Bag 3,
Ganeshkhind, Pune University Campus,
Pune 411007.
Emailestt@ncra.tifr.res.in
No. of VacanciesVarious
QualificationDiploma/Graduate/ B.Sc.B.E./B.Ttech / MBBS
SalaryRs.15,000/ to Rs.78,400/
Age28 years
Job LocationOoty and Pune
Mode of SelectionInterview
Applying ModeOffline
NotificationLink
WebsiteLink