திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட துணை இயக்குனர் சுகாதாரப்பணிகள் அலுவலகத்தில் ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostDental Surgeon, Nurse, Data Entry Operator, Radiographer, Lab. Technician, Office Assistant, ANM/UHN, HI-Makkalai Tedi Maruthuvam, MPHW, Audiologist, Speech theraipist, Hospital worker, Sanitary Worker, Sanitoary Attender, Security Guard etc.
Last Date & Time26-12-2022 , 5.00 pm
AddressOffice of the Deputy Director Health Services
Race Course Road, Near Jamal Mohammed College
T.V.S. Tollgate, Tiruchirappalli – 620020
Emaildphtry@nic.in
Contact No.0431-2333112
No. of Posts54
Age35 years
QualificationBDS / Graduate / DMLT / Diploma in Autometrician/ Speech Therapist / Audiology /
SalaryRs. 8,500/- 34,000/-
Mode of SelectionWritten Exam & Interview
Notification Link
Apply ModeOffline
WebsiteLink