மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் (State Human Rights Commission- SHRC)பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostTypist, Office Assistant & Security
Last Date20-01-2023
AddressState Human Rights Commission
Thiruvarangam
143, P.S. Kumarasamy Raja Salai, (Greenways Road)
 Chennai 600 028, Tamilnadu.
Contact No91-44-2495 1484
No of Posts10
Age18 to 32 years
Qualification10th Std / 8th Std
SalaryRs.15,700/- to Rs.65,500/-
Mode of SelectionInterview
Notification & Application Form Link
Apply ModeOffline
WebsiteLink