மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தில் (Medical Services Recruitment Board-MRB) ‘Junior Analyst’  பணிக்கான பணியிடங்கள் வெளியிட்டுள்ளன.

PostJunior Analyst
Date05-04-2022
AddressMedical Services Recruitment Board
7th floor, DMS building
359, Anna Salai,
Chennai – 600006
Emailmrb.tn@nic.in
No of Vacancies29
Age59 years
QualificationMaster’s Degree in Chemistry or Biochemistry or Microbiology or Dairy Chemistry or Food Technology, Food and Nutrition or Bachelor’s Degree in Technology in Dairy /Oil or Veterinary Sciences from a University recognized by the University Grants Commission
SalaryRs.36,400/- to 1,15,700/-
Job LocationAll Over Tamil Nadu
Applying Modeonline
Mode of Selection Computer Based Test (CBT) / Written Examination
Notification Link
WebsiteLink