தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தில் ‘Young Professional’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostYoung Professional
Last Date27-01-2023
No of Posts43
QualificationB.A/B.E/ B.Tech /B.Ed
A Master’s Degree (MBA/ Masters in Economics/ Psychology/Sociology/ Operations Research/ Statistics/ Social Work/ Management/ Finance/ Commerce/ Computer Applications etc.)
SalaryRs.50,000/-
Mode of SelectionPersonal Interview, Group Discussion and Computer Proficiency Test
NotificationLink
Apply ModeOnline
WebsiteLink