தமிழ் நாடு சீறுடை பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தில் ‘பல்வேறு’  பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostGrade II Police Constables, Grade II Jail Warders and Firemen
Last Date15-08-2022
Age18 to 37 years
No. of Posts3552
Mode of Selection Interview
Apply ModeOnline
NotificationLink
WebsiteLink