தமிழ்நாடு NHM நிறுவனத்தில் ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostLab Technician & Microbiologist
Last Date30-05-2022
AddressState TB Cell,
2nd Floor, Block III, DMS Campus,
Anna Salai, Teynampet, Chennai – 600006
No. of Vacancies10
SalaryRs.20,000/ to Rs.42,000/
Job LocationChennai
Mode of SelectionInterview
Applying ModeOffline
NotificationLink
Application FormLink
WebsiteLink