தமிழ்நாடு நிதி துறைக்கான சட்டப்பிரிவில் ‘Legal Officer’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostLegal Officer
Last Date & Time31-05-2022, 5.00 pm
AddressAdditional Chief Secretary to Government,
Finance (Legal Cell) Department, Secretariat,
Fort St. George, Chennai – 600009
No. of Vacancies2
SalaryRs.I,00,000/-
Job LocationChennai
Mode of SelectionInterview
Applying ModeOffline
Notification & Application FormLink
WebsiteLink