தமிழ்நாடு திறந்த நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் (Tamil Nadu Open University – TNOU) ‘துணை வேந்தர்’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostVice-Chancellor
Last Date & Time20/07/2022 05.00 pm
AddressDr. S. Swamynathan
Nodal Officer
Search Committee for the selection of Vice-Chancellor,
TNOU Professor, Department of Information Science and Technology
College of Engineering, Anna University,
Guindy Campus, Chennai – 600 025
Emailtnouvcsc2022@gmail.com
Job LocationChennai
SalaryRs.95,000/- to Rs.1,28,000/-
Apply Modee-mail and Registered post or in person
NotificationLink
WebsiteLink