தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் (Tamil Nadu Public Service Commission – TNPSC) ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostAssistant Section Officer in Secretariat & Assistant in Secretariat
Last Date21-09-2022
Examination Date18-12-2022
QualitificationBachelor’s Degree / Bachelor’s Degree in Commerce or Economics or Statistics
No of Posts161
Age18 to 40 years
SalaryRs.20,000/- to Rs.1,34,200/-
Mode of SelectionWalk-In-Interview
Apply Modeonline
NotificationLink
WebsiteLink