சென்ட்ரல் பேங்க் ஆப் இந்தியாவில் பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostOffice Assistant, Incharge/Counselor for FLCs (Financial Literacy Centres), Deputy General Manager- Law Officer (Specialist) , Attender/ Sub- Staff 
Last Date16-01-2023
AddressCorporate Office :
Central Bank of India
Chander Mukhi, Nariman Point
Mumbai – 400 021
Contact No02241903900
No of Postsvarious
Qualification8th Std / Degree in Law / Graduate / BSW / BA / Bcom / B.Ed / BSc(Agri) / MSW
SalaryRs.12,00,000/- to Rs. 1,16,120/-
Mode of SelectionPersonal Interview
NotificationLink
Apply ModeOffline
WebsiteLink