காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கத்தில்(District Health Society – DHS) பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostDental Surgeon/Dental Assistant / Trauma Registry Assistant/Auxilary Nurse Midwife/Physiotherapist/Data Entry Operator/Multipurpose Hospital Worke
Last Date & Time15-02-2023 & 5.45 pm
AddressExecutive Secretary
Deputy Director of Health Services,
District Health Society,
Kancheepuram – 631 501
Contact No044-27222019
No of Posts14
SalaryRs.8,500/- to Rs.34,000/-
Qualification10th pass / Diploma (or) Degree in nursing with Computer Knowledge / BDS / Graduate /
Job LocationKancheepuram
Notification & Application FormLink
Apply ModeOffline
WebsiteLink