கலைஞர் நூற்றாண்டு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் (KCSSH) பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostTechnician, Radiographer, Physician Assistant, Data Entry Operator, Office Assistant & Multipurpose Hospital Worker
Last Date & Time07-07-2023 & 5.00 pm
AddressDirector,
Kalaignar Centenary Super Specialty Hospital(KCSSH),
Guindy, Chennai – 600 032
No. of Posts206
Emailkcsshguindy@gmail.com
Qualification+2 / Diploma in Lab Technician / Anesthesia Technician / EEG/EMG Technician / B.Sc Physician Assistant
SalaryRs.12,000/- to Rs.15,000/-
Notification Link
Apply ModeEmail
WebsiteLink