கரூர் மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கத்தில் (DHS) பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostMedcal Officer, Health Inspector Gr-II, Hospital Worker, Dental Assistant, Audio Metric Assistant, Radiographer OT Assistant , Instructor for Young Hearing Impaired & Hospital Worker
Last Date & Time10-02-2023 & 5.00 pm
AddressThe Executive Secretary / Deputy Director of Health Services,
District Health Society,
O/o, Deputy Director of Health Services
Karur District – 639 007.
No of Posts20
Age20 to 40 years
SalaryRs. 8500/- to Rs. 60,000/-
Qualification10 th/ 12 th / Diploma / MBBS
Job LocationKarur
Notification & Application FormLink
Apply ModeOffline
WebsiteLink