கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் (Tamil Nadu State Rural Livelihood Mission-TNSRLM) ‘வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர்’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostBlock Co-Ordinator
Last Date & Time10-02-2023 & 5.45 pm
AddressAssociate Director / Project Director
Tamil Nadu State Rural Livelihood Mission,
District Collector Link Office Building,
kanyakumari District,
Nagarkoil – 629 001
No of Posts3
QualificationAny Degree
Age28 years
SalaryRs. 12,000/-
Job LocationKanyakumari
Notification & Application FormLink
Apply ModeOffline
WebsiteLink