மதுரை காமராஜ் பல்கலை கழகத்தில் (MKU) ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன .

PostProject Scientist, Senior Project Associate & Project Associate
Last Date26-09-2022
AddressDr. M. Anand, Investigator,
MOES-NCCR Research Project,
Department of Marine and Coastal Studies,
Energy, Environment and Natural Resources,
Madurai Kamaraj University,
Palkalai Nagar, 625021, Tamil Nadu, India
Emailmasaseen@mkuniversity@org
Age35 to 40 years
QualificationPh.D in Zoology / Marine Biochemistry/ Marine Biology
M.sc in Zoology / Marine Biology / Biotechnology
No of Posts4
SalaryRs. 31,000/- to Rs.56,000/-
Apply Modeonlinne
Notification & Application FormLink
WebsiteLink