பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி(Greater Chennai Corporation-GCC), பொதுத்துறை மருத்துவ சார் பணியாளர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்துவதற்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostAuxiliary Nurse Midwife, Pharmacist, Lab Technician, X – Ray Technician, Operation Theatre Assistant & Ophthalmic Assistant
Last Date19-01-2023
AddressThe Member Secretary,
Chennai City Urban Health Mission,
Public Health Department,
Ripon Buildings, Chennai – 600003
Contact No044 – 2561 9330, 044 – 2561 9209 during office hours
No of Posts221
QualificationHigher Secondary Examination + Diploma / X Ray Technician course
SalaryRs.8,400/- to Rs.15,000/-
Mode of SelectionInterview
NotificationLink
Apply ModeOffline
WebsiteLink