பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில்(BDU) ‘பல்வேறு’ பணிக்கான பணியிடங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostResearch Associate, Research Assistant & Student intern
Last Date & Time08-07-2023
AddressThe Department of Bioinformatics,
Bharathidasan University,
Tiruchirappalli –620 024.
Emailpchellapandi@gmail.com
No. of Posts3
QualificationPh.D in Botany/Bioinformatics | M. Sc. Bioinformatics/Life Sciences
SalaryRs.4,000/- & Rs.49,000/-
Notification Link
Apply ModeOnline
WebsiteLink