பணியாளர்கள் தேர்வு ஆணையத்தில் (Staff Selection Commission-SSC) பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostSenior Technical Assistat, Lab Assistant, Junior Engineer & Sub-Divisional Officer etc
Last Date27-03-2023
No of Posts5369
Age18-30 years
QualificationMatriculation / Higher Secondary / Graduation & Above
SalaryLevel 1 to Level 7
Job LocationAll over India
Notification & Application FormLink
Apply ModeOnline
WebsiteLink