நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனத்தில் பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostJunior Overman (Trainee), Junior Surveyor (Trainee) & Sirdar (Selection Grade-I)
Last Date16-01-2023
No of Posts147
QualificationDiploma in Mining (or) Diploma in Mining engineering (or) Diploma in Mine Surveying (or) Diploma or Degree in Civil Engineering (or) National Trade Certificate (NTC)
SalaryRs.26,000/- to Rs.1,10,000/-
Mode of SelectionWritten Test & interview
NotificationLink
Apply ModeOnline
WebsiteLink