நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனத்தில் ( NLC India Limited ) ‘Engineering Graduate Apprentices / non-Engineering Graduate v / Technical Diploma Apprentices’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostEngineering Graduate Apprentices / non-Engineering Graduate v / Technical Diploma Apprentices
Last Date & Time31/08/2022
AddressOffice of the General Manager,
Land Acquisition Department,
N.L.C India Limited.
Neyveli – 607 803
QualificationBE / B.Com / BCA / BBA / B.Sc (Geology) / B.Sc(ComputerScience)
SalaryRs. 12,524/- to Rs.15,028/-
No of PostsEngineering Graduate Apprentices : 201
non-Engineering Graduate Apprentices : 105
Technical Diploma Apprentices :175
Job LocationNeyveli, Cuddalore
Apply ModeOffline
Mode of SelectionInterview
NotificationLink
WebsiteLink