தூத்துக்குடி மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கத்தில் (DHS) ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostMedical Officer & Lab Supervisor
Last Date & Time05-07-2023, 5.00 pm
No. of Posts4
QualificationMBBS / Diploma / Any Degree
SalaryRs.15,000 to Rs.65,000/-
Mode of SelectionInterview
Job locationthoothukudi
Notification & Application FormLink
Apply Modeoffline
WebsiteLink