திருப்பூர் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் (DHS)  ‘செவிலியர்கள்’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostStaff Nurse
Last Date30-01-2023
AddressTiruppur District Health Society,
Office of the Deputy Director Health Services,
147,Poolluvapatti Section, Neruperichal salai,
Trippur – 641602
Contact No0421-2478503
No of Posts126
Age50 years
QualificationB.Sc(Nursing) / Diploma in GNM
Job LocationTiruppur
Notification & Application FormLink
Apply Modeoffline
WebsiteLink