திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கம்(DHS)  ‘செவிலியர்கள்’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostStaff Nurse
Last Date & Time31-01-2023 & 5.00 pm
AddressExecutive Secretary
Deputy Director of Health Services,
District Health Society,
Deputy Director of Health Services Office,
Race Course Road, Near Jamal Mohammed College
T.V.S. Tollgate, Tiruchirappalli – 620020.
Contact No0431-2333112
No of Posts119
Age50 years
SalaryRs.18,000/-
QualificationB.Sc(Nursing) / Diploma in GNM
Job LocationTiruchirappalli
Notification & Application FormLink
Apply ModeOffline
WebsiteLink