தர்மபுரி மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கத்தில் (DHS) ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostMedical Officer, Dental Surgeon , District Quality Consultant & Operation Theatre Assistant
Last Date & Time16-02-2023 & 5.00 pm
AddressThe Executive Secretary /Deputy Director of Health Services,
District Health Society,
O/o the Deputy Director of Health Services,
Dharmapuri – 636705
No of Posts5
SalaryRs. 8,400/- to Rs.60,000/-
QualificationMBBS / BDS / Dental / AYUSH / Nursing/ Social Science graduates with Masters in Hospital administration / Public Health / Health management / OT Technician
Job LocationDharmapuri
Notification & Application FormLink
Apply ModeOffline
WebsiteLink