தமிழ் நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் “பல்வேறு” பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostSenior Research Fellow, Teaching Assistant & Junior Research Fellow
Interview Date & Time29-03-2023 & 30-03-2023
addressThe Director (NRM),
TNAU, Coimbatore.,
No of Posts7
QualificationM.Sc. (Agriculture) Plant Physiology / Agronomy approved by SAUs / M.Sc/ Doctoral Degree in Veterinary Sciences / M.Sc. (Agri.) in Soil Science and Agricultural Chemistry
SalaryRs.18,000/- to Rs.40,000/-
Job LocationCoimbatore
Notification & Application FormLink
Apply Modeonline
WebsiteLink