தமிழ் நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தில் (Tamil Nadu Dr Ambedkar Law University-TNDALU) ‘Assistant Professor’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostAssistant Professor
Last Date05-04-2023,
AddressThe Registrar,
The Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University,
Chennai – 600 028
No of Posts60
SalaryPay as per the UGC/State Government Norms
Age18 to 30 years
QualificationThe qualifications as per UGC Norms and the candidate must have qualified in NET/SLET or Ph.D. in the relevant subject. The qualifying Degree must have been obtained in the relevant subject through regular mode only. All selection shall be made as per Tamil Nadu Government Servants (Condition of Service) Act, 2016, (i.e.) 10 +2 +3 +2 pattern only.
Job LocationChennai
Apply ModeOffline
Notification & Application FormLink
WebsiteLink