தமிழ் நாடு ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் (Tamil Nadu State Rural Livelihood Mission-TNSRLM) ‘வட்டார இயக்க மேலாளர் & வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் ‘ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostBlock Mission Manager and Block Co-Ordinator
Last Date10-02-2023
AddressAssociate Director / Project Director
Tamil Nadu State Rural Livelihood Mission,
New Natham Road,
Reserve Line Bus Stop,
Madurai-625007.
Age35 years
No. of Posts3
QualificationAny Degree
Job LocationMadurai
Notification Link
Apply ModeOffline
WebsiteLink