தமிழ் நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் (Tamil Nadu Public Service Commission-TNPSC) ‘Agricultural Officer (Extension), Assistant Director of Agriculture (Extension) & Horticultural Officer’ பதவிக்கான விண்ணப்ப படிவங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostAgricultural Officer (Extension), Assistant Director of Agriculture (Extension) & Horticultural Officer
Last Date10-02-2023
Examination Date20-05-2023 & 21-05-2023
No. of Posts93
Emailhelpdesk@tnpscexams.in
Contact No1800 419 0958
Age32 & 34 years
QualificationM.Sc., in Agricultural Extension or Agricultural Economics / B.Sc
SalaryRs.37,700/- to Rs. 2,05,700
Job LocationAll Over Tamil Nadu
Mode of SelectionExamination (Computer Based Test Method) and Interview
Notification Link
Apply ModeOnline
WebsiteLink