தமிழ் நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் (Tamil Nadu Public Service Commission-TNPSC) ‘Assistant Conservator of Forests’ பதவிக்கான விண்ணப்ப படிவங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostAssistant Conservator of Forests
Last Date12-01-2023
No. of Posts9
Emailhelpdesk@tnpscexams.in
Contact No1800 419 0958
Age21 to 39 years
QualificationA Bachelor’s Degree in Science (or) Engineering
SalaryRs.56100 – 205700/- ( Level 22 )
Job LocationAll Over Tamil Nadu
Mode of SelectionExamination (Computer Based Test Method) and Interview
Notification Link
Apply ModeOnline
WebsiteLink