தமிழ் நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் (Tamil Nadu Public Service Commission-TNPSC) ‘நிதியாளர்’ பதவிக்கான விண்ணப்ப படிவங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostBursar (நிதியாளர்)
Last Date10-12-2022
Emailhelpdesk@tnpscexams.in / grievance.tnpsc@tn.gov.in
Contact No.1800 419 0958
No. of Posts5
Age30 years to 32 years / 35 years to 37 years
QualificationMBA / Post Graduate Degree in Public Administration
SalaryRs.56,100 – 2,05,700 (Level 22)
Job LocationAll Over Tamil Nadu
Mode of Selection(i) Examination (Computer Based Test Method) and (ii) Oral Test in the shape of an interview
Notification Link
Apply ModeOnline
WebsiteLink