தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் (Tamil Nadu Agricultural University-TNAU) பல்வேறு பணிக்கான பணியிடங்களை வெளியிட்டுள்ளது.

PostSenior Research Fellow, Technical Assistant, Junior Research Fellow & Bakery Supervisor
Date of Interview28-03-2022 at 9.30 am
Place of InterviewSenior Research Fellow & Technical Assistant: The Director (Extension Education), TNAU, CBE.
Junior Research Fellow & Bakery Supervisor : The Dean, AEC & RI, TNAU, CBE.
No of Vacancies5
QualificationM.Sc. (Agri.), in Agronomy / Soil Science and Agrl. Chemistry / Horticulture/ Agrl. Microbiology/ Agrl. Entomology/ Plant Pathology / Crop Physiology
BE / B.Tech/Diploma in Agriculture / Horticulture
SalaryRs.18,000/- to Rs. 31,000/-
Job LocationCuddalore, Aruppukotai, Tindivanam
Applying modeInterview
Mode of SelectionInterview
Notification Link
WebsiteLink