தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சிக் கழகத்தில் (Tamil Nadu Industrial Development Corporation-TIDCO) பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostAssistant Manager
Last Date & Time23-05-2022, 5.00 pm
AddressTAMILNADU INDUSTRIAL DEVELOPMENT COPORATION LIMITED
No.19-A, Rukmani Lakshmipathi Road,
Egmore, Chennai – 600 008, Tamil Nadu
Contact No.044-4428554479
No. of Vacancies4
QualifiationGraduate in Engineering / Technology / CA / ICWA / LLB / BL / ACA / ACMA
Age22 – 35 years
Mode of SelectionInterview
Applying ModeOnline
Notification & Application FormLink
WebsiteLink