தமிழ்நாடு டாக்டர். ஜெ. ஜெயலலித்தா மீன்வள பல்கலைக்கழகத்தில்(TNJFU) ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostHatchery Manaqer & Fishermen
Walk-In-Interview Date14-09-2022 7 11.00 am
AddressTAMIL NADU DT.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY
Department of Aquaculture
Dr. M.G.R Fisheries College and Research Institute,
Ponneri-601204
Emailselvaraj@tnfu.ac.in
Contact no.7904917583
QualitificationHatchery Manaqer : BFSc / MFSc / MSc (Biological Science)
Fishermen : 10th Std Pass
No of PostsHatchery Manaqer : 1
Fishermen : 4
SalaryHatchery Manaqer : Rs. 35,000/-
Fishermen : Rs.10,000/-
Mode of SelectionInterview
Apply ModeWalk-In-Interview
NotificationLink
WebsiteLink