தமிழ்நாடு டாக்டர். ஜெ. ஜெயலலித்தா மீன்வள பல்கலைக்கழகத்தில் (Tamil Nadu Dr. J. Jayalalithaa Fisheries University -TNJFU)  ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostRegistrar, Dean & Director
Last Date & Time30-05-2022, 5.00 pm
AddressThe Registrar,
Tamil Nadu Dr. J. Jayalalithaa Fisheries University,
Vettar River View Campus, Nagapattinam-611 002
No. of VacanciesVarious
QualifiationB.F.Sc / Ph.D. Degree in Fisheries Science / Ph.D. Degree in Engineering (Fisheries Engineering / Aquaculture
Engineering / Agricultural Engineering / Food’ Engineering / Marine Engineering / Mechanical / Electronics / Instrumentation I Energy I Environmental Engineering
SalaryRs.I,44,200 – Rs.2,18,200
Job LocationNagapattinam, Thoothukudi & Ponneri
Mode of SelectionInterview
Applying ModeOffline
NotificationLink
Application FormLink
WebsiteLink